Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

26-07-2020 21:09

Ngày 26/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 167/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể như sau:

Nguồn: thainguyen.gov.vn