Truy cập nội dung luôn

Thông báo Chương trình trực tuyến “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên”

05-07-2019 15:57

Vào lúc 9h00, ngày 8/7/2019, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên thực hiện chương trình trực tuyến với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ: http://thainguyen.gov.vn.

Chương trình với sự tham gia của đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi, gửi câu hỏi về chương trình theo địa chỉ:

Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên, số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3851.149

Email: portal@thainguyen.gov.vn hoặc bientap.tttt@gmail.com.