Truy cập nội dung luôn

Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tạm dừng tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

25-03-2020 14:22

Ngày 23/3, Tỉnh ủy ban hành Thông báo sô 3019/TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về việc tạm dừng tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

Cụ thể như sau: