Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ II, năm 2019

11-06-2019 15:16

Sáng 11/6, T.P Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2019. Dự đại hội có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn T.P Thái Nguyên.

Toàn cảnh Đại hội

Trên địa bàn T.P Thái Nguyên hiện có 8 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao, Mông, Hoa, Thái. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.00 hộ với gần 30.000 nhân khẩu. Trong 5 năm qua, cấp ủy thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiện toàn cơ quan tham mưu công tác dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách cấp báo, tạp chí miễn phí; chính sách hỗ trợ muối iốt; chính sách hỗ trợ trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được thực hiện đảm bảo. Cùng với đó, các chương trình, chính sách phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện. Nhờ đó mà kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ổn định và ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả T.P Thái Nguyên đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới thành phố cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thi đua lao động sản xuất, chủ động, đấu tranh với các thế lực thù địch, hủ tục lạc hậu; nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân và triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát hiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số để công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố ngày càng được thực hiện tốt hơn…

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, giai đoạn 2014-2019.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2014 – 2019 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu dự đi Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh