Truy cập nội dung luôn

Đối thoại thực hiện pháp luật lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

15-05-2019 14:30

Ngày 15/5, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Đối thoại thực hiện pháp luật lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn và người lao động của trên 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Hội Doanh nghiệp thành phố Sông Công đặt câu hỏi về chế độ chính sách của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Tại Hội nghị, các thành viên của Hội đồng đã giải đáp gần 30 ý kiến của người sử dụng lao động, người lao động liên quan đến các vấn đề: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; những vướng mắc trong giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; những yếu tố xác định trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho lao động thời vụ tại các doanh nghiệp…

Buổi đối thoại được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan góp phần cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động. Nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật Lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động, kiểm soát, giảm ô nhiễm môi trường lao động. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp và địa phương. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần Huyền