Truy cập nội dung luôn

6 tháng đầu năm 2019, Sở Y tế hoàn thành tinh giản 127 biên chế

10-07-2019 14:07

Ngày 10/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Y tế tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể: Chủ động, kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh nên không có bệnh dịch lớn xảy ra trên địa bàn, không có tử vong do dịch, không có các vụ ngộ độc thực phẩm. Hệ thống giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm thực hiện có hiệu quả; chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến có sự cải thiện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến tiết kiệm tiếp tục được các đơn vị triển khai nghiêm túc. Hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Dân số các huyện/thành phố/thị xã về các trung tâm y tế; công tác sắp xếp, bổ nhiệm và bộ nhiệm lại cán bộ đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước, tinh giản 127 biên chế theo kế hoạch của tỉnh… Tổng số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đạt gần 646.500, tăng gần 50.000 lượt so với cùng kỳ năm 2018; công suất sử dụng giường bệnh toàn tỉnh đạt trên 101%, trong đó tuyến tỉnh đạt gần 97%, tuyến huyện đạt trên 110% so với cùng kỳ 2018… Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tiêm chủng, dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh xã hội được chú trọng thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 6 tháng năm 2019 ngành Y tế

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khăn, tồn tại như: Tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm còn tiềm ẩn; tình trạng thiếu nhân lực khám chữa bệnh do một số bác sỹ ở các bệnh viện công lập xin nghỉ việc để chuyển ra làm việc tại các bệnh viện tư nhân có chiều hướng gia tăng; ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật của một số cơ sở hành nghề y - dược, cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm chưa cao…

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Y tế tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bênh và các nội dung trong Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và các cơ sở y tế năm 2019; thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, bất cập trong công tác quản lý y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến, tập trung tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến khoa học, kỹ thuật; ứng dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh; làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy