Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa XIII

18-03-2021 17:03

Chiều ngày 18/3, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa XIII. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Vi Thị Chung, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung xem xét và thảo luận đối với các nội dung của báo cáo kết quả công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và  tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, tuy nhiên, một số đại biểu cũng đề nghị: Cần bổ sung và đánh giá kỹ hơn những kết quả, thành tựu đã đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2021; có các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; tăng cường kiểm soát, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; làm rõ thêm những yếu kém, hoạt động không hiệu quả của tổ hợp tác, hợp tác xã; xác định kinh phí thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn xã hội hóa…

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Vi Thị Chung, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo nghị quyết và gửi lại cho Ban Dân tộc để trình HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn