Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

19-03-2021 17:10

Chiều 19/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-MTTQ-BTT tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo kế hoạch, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021 nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử; tạo không khí dân chủ, góp ý trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri và người ứng cử. Các ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử sẽ được tổng hợp trung thực, đầy đủ, kịp thời.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng ban hành Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, hội nghị sẽ được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Trường hợp người ứng cử cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thị nơi người đó sinh sống để lấy ý kiến đối với người ứng cử. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị…

Sau khi được triển khai kế hoạch và hướng dẫn, các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức nhằm đảm bảo các nội dung, trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã nghiên cứu kỹ Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời trao đổi, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để có hướng dẫn cụ thể hơn.

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn