Truy cập nội dung luôn

Họp Ban chỉ đạo Chương trình Sữa học đường

28-02-2019 15:28

 

Ngày 28/2, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo và một số đơn vị liên quan.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

“Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  tại Quyết định 1340/QĐ-TTg với mục tiêu: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm: Huy động sự tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đóng góp của gia đình và cộng đồng; sự hỗ trợ của ngân sách địa phương theo khả năng cân đối. Thực hiện Quyết định trên, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình. Theo báo cáo nhanh, thời gian qua chương trình đã được triển khai tại một số trường mầm non và tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên kinh phí cơ bản là nguồn xã hội hóa, tài trợ của các doanh nghiệp và phụ huynh đóng góp.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Chương trình đã đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong thời gian qua và bàn các nội dung chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng Đề án thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh trình cấp trên xem xét, cho ý kiến.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình Sữa học đường không chỉ có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em mà còn thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các cấp, ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các thành viên trong Ban Chỉ đạo tích cực tham mưu việc thực hiện các kế hoạch của chương trình theo lĩnh vực được phân công; các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh