Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu giai đoạn 2006 - 2020

30-09-2020 17:10

Chiều 30/9, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Cầu do đồng chí Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Cầu giai đoạn 2006 - 2020 tại tỉnh Thái Nguyên và định hướng hoạt động trong giai đoạn tới. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường, cùng một số sở, ngành liên quan.

 

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2006 - 2020, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách BVMT nói chung và BVMT lưu vực sông Cầu nói riêng; thường xuyên điều tra, thống kê nguồn thải, kiểm soát ô nhiễm trên lưu vực sông Cầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BVMT, giám sát hoạt động xả thải, đổ thải của các cơ sở sản xuất. Kết quả, trong 10 năm đã tổ chức hơn 3.000 cuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về BVMT. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính về BVMT với số tiền phạt trên 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, dự án phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Cầu. Đến nay, 100% các bệnh viện tuyến huyện trở lên đã được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải hợp vệ sinh; đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên công suất 8.000 m3/ngày đêm và đang tiếp tục triển khai dự án phía Nam thành phố Thái Nguyên công suất 12.000 m3/ngày đêm; tại các huyện đã đầu tư các công trình lò đốt chất thải, bãi chôn lấp, xử lý nước thải sinh hoạt. Ngoài ra, đã thực hiện đầu tư, sửa chữa cải tạo hệ thống thủy lợi liên quan sông Cầu với tổng mức vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát các nguồn thải phát sinh, đặc biệt là nguồn thải từ các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, hạn chế sự gia tăng các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Cầu; tăng cường quản lý và xử lý chất thải rắn tại các đô thị; quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn; tích cực phối hợp với các địa phương trên lưu vực sông Cầu trong giải quyết các vấn đề liên vùng, liên tỉnh…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Cầu; đề nghị tỉnh cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các chương trình, dự án xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu; quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên lưu vực sông Cầu./.

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn