Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Phú Bình khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

04-08-2020 17:00

Ngày 04/8, HĐND huyện Phú Bình khóa XIX  nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm; thảo luận, thông qua một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng và kiện toàn công tác cán bộ.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10

 Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 9.563 tỷ đồng, bằng gần 50% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 69 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân đạt gần 35.000 tấn; giá trị thịt hơi suất chuồng đạt trên 16.000 tấn, đạt 47,1% kế hoạch; diện tích trồng rừng mới đạt 235ha, đạt 94% kế hoạch HĐND huyện giao. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, giữ vững. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh,  lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND bầu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu các chức danh HĐND huyện và UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Thanh Giao; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Văn Hưng và thực hiện quy trình bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Văn Hưng.

Nguồn: thainguyen.gov.vn        

Trung Kiên (Trung tâm VH-TT và TT Phú Bình)