Truy cập nội dung luôn

Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm

11-07-2019 17:46

Ngày 11/7, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7), sơ kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị 

Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm 2019 được Quỹ Dân số Liên hợp quốc lựa chọn là “25 năm sau Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển: Thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết”. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông phong phú.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả. Cụ thể: Số sinh trên địa bàn tỉnh đạt gần 7.500 trẻ (trong đó số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là trên 800 trẻ, tăng 1,7% so với năm 2018); tỷ số giới tính khi sinh là 108,9 bé trai/100 bé gái; 81% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; trên 22% số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình đạt 92,4% kế hoạch giao năm; các đề án, chương trình, mô hình tư vấn và chăm sóc khỏe được duy trì hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm sinh, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số; tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến dịch truyền thông tăng cường lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao; triển khai có hiệu quả các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Trần Huyền