Truy cập nội dung luôn

Nội dung trả lời báo chí về thực hiện dự án điểm dân cư nông thôn xóm Duyên (Đại Từ)

27-05-2020 14:14

Thời gian qua, một số báo phản ánh về quá trình thực hiện dự án điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ. Nhằm có thông tin đa chiều về dự án này, Cổng Thông tin điện tử đăng tải nội dung trả lời của UBND huyện Đại Từ về việc thực hiện dự án thời gian qua.

Công văn trả lời Báo Đại biểu nhân dân;

Công văn trả lời Báo điện tử Tầm Nhìn;

Công văn trả lời Báo Hòa Nhập;

Công văn trả lời báo Nhà báo và công luận.