Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy

21-05-2020 14:52

Đến ngày 21/5, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Phú Bình đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Bình chúc mừng BCH Đảng bộ xã Bảo Lý khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ huyện Phú Bình hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 31 đảng bộ cơ sở  và 17 chi bộ cơ sở với 7.364 đảng viên. Các đại hội được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt. Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm, huyện Phú Bình xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất cao. Việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy là tiền đề quan trọng hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6/2020.

Văn Mưu

Huyện ủy Phú Bình