Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nghị quyết và Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

11-07-2019 15:46

 

Ngày 11/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Lần thứ 7, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nghị quyết và Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.  

Toàn cảnh Hội nghị Lần thứ 7 của Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 9 giáo xứ, 55 giáo họ và 10 điểm sinh hoạt của Đạo Công giáo. Thời gian qua, Uỷ ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tích cực, chủ động xây dựng, kiện toàn tổ chức và nhân sự, xây dựng các mối quan hệ và hành động nhằm đảm bảo sự tuân thủ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ đường hướng hoạt động của giáo hội "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào". Các vị ủy viên đã dành thời gian công sức cho việc tạo lập và giữ mối liên hệ gần gũi với các gia đình giáo dân, với Ban Hành giáo, với các chức sắc, chức việc, mạnh dạn bày tỏ và xác tín việc tham gia Uỷ ban ĐKCG Việt Nam là nhằm mục đích tốt đẹp góp phần xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đã xây dựng chương trình vận động, tư vấn, hướng dẫn chức sắc, chức việc Đạo Công giáo có nguyện vọng chia tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; chủ động tuyên truyền vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban ĐKCG Việt Nam, bước đầu tạo chuyển biến tốt trong nhận thức của các vị chức sắc, chức việc; thăm hỏi chúc mừng các chức sắc, chức việc và một số giáo dân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo nhân dịp Tết Mậu tuất và Lễ phục sinh 2019; tổ chức triển khai Điều lệ Ủy ban ĐKCG Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh, trong đó có công tác phối hợp giữa một số Ủy viên Ủy ban ĐKCG và một số vị chức sắc, chức việc liên quan đến công tác xây dựng cơ sở thờ tự, thành lập giáo họ, giáo xứ. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng đề ra 8 nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

Cùng ngày, Uỷ ban ĐKCG tỉnh đã tiến hành tập huấn, triển khai nghị quyết và Điều lệ Ủy ban ĐKCG Việt Nam; giải đáp những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017-NĐ/CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho các đại biểu là Ủy viên Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị trong tỉnh và các đại biểu khác liên quan.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm