Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2020

09-10-2020 14:47

Ngày 09/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 về công tác lao động, người có công và xã hội.

 

9 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đề ra và đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu trợ đột xuất các hộ có nguy cơ thiếu đói giáp hạt tết Nguyên đán năm 2020; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả; kịp thời triển khai thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, không trùng lặp đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; đề xuất đơn giản hoá 04 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 tại địa chỉ http://dvcsoldtbxh.thainguyen.gov.vn.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lao động, người có công và xã hội còn gặp khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ người lao động thất nghiệp 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước; vẫn còn tình trạng lao động làm việc ở nước ngoài bỏ hợp đồng, trốn ở lại gây ảnh hưởng đến hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có tăng nhưng khó đạt chỉ tiêu đã giao; việc rà soát, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ không đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi gặp nhiều khó khăn…

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất; các nước tạm dừng tiếp nhận lao động người nước ngoài; một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong tham mưu, đề xuất thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2020; tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định và phối hợp với các ngành trong việc thực hiện giải quyết chính sách đối với người có công; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2020; đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa phát sinh hộ nghèo trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã triển khai công tác phòng chống tệ nạn xã hội theo kế hoạch; giải quyết thường xuyên, kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân...

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn