Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nâng cao năng lực triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020

30-06-2020 16:04

Ngày 30/6, Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020 cho cán bộ các cấp thực hiện chương trình OCOP của tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có trên 400 học viên là lãnh đạo và chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các huyện, thành, thị và bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đông đảo các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn

Trong chương trình tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung về: Phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững; phát triển dược liệu thành chuỗi giá trị hàng hóa; tác động của bối cảnh mới đến nông nghiệp Việt Nam và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên; quy trình đánh giá và vai trò của cấp xã, cấp huyện trong phân hạng sản phẩm… Đặc biệt các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được PGS.TS Trần Văn Ơn, giảng viên cao cấp (Đại học Dược Hà Nội), Giám đốc khối Dự án DKPharma JSC truyền đạt một số nội dung tổng quan về chương trình OCOP. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Sự cần thiết, chu trình, bộ tiêu chí, tổ chức và trách nhiệm của các bên; xây dựng trục văn hóa Chè Thái Nguyên gắn với các sản phẩm OCOP. Qua đó, giúp cho cán bộ các cấp được trang bị thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện tốt Chương trình OCOP năm 2020 và Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025.

Lớp tập huấn được triển khai trong thời gian 5 ngày (từ ngày 30/6 đến 4/7/2020). Ngoài chương trình học tập trên lớp, các học viên sẽ được học tập, trao đổi kinh nghiệm và tham quan các cơ sở có sản phẩm OCOP tại tỉnh bạn.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm