Truy cập nội dung luôn

Thành phố Sông Công: Kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2020

29-01-2021 14:49

Sáng ngày 29/01, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Sông Công tổ chức Kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Thành phố Sông Công (trước đây là Thị xã Sông Công) được thành lập năm 1985, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các thế hệ lãnh đạo thị xã, thành phố qua các thời kỳ đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong mỗi giai đoạn phát triển, Đảng bộ thành phố Sông Công luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2020, mặc dù chịu tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, tình hình kinh tế của thành phố Sông Công tiếp tục được phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Công tác thi đua khen thưởng của thành phố tiếp tục có bước phát triển toàn diện. Công tác tổ chức phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp; chất lượng hoạt động của các khối thi đua ngày càng được nâng cao. Phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, đã thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của đông đảo Nhân dân, tạo sức lan toả trên địa bàn thành phố. Công tác tôn vinh, nêu gương nhân rộng điển hình tiên tiến được đẩy mạnh, kịp thời động viên và thúc đẩy các tấm gương người tốt việc tốt. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng cao, chú trọng khen thưởng đối tượng là người lao động và tập thể nhỏ.

Đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Tại chương trình, các đại biểu đã tham luận các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương như: Tăng cường giáo dục, nâng cao hiệu quả tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, nâng tầm nông sản địa phương; đẩy mạnh phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Cũng tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công đã tặng Giấy khen và các danh hiệu thi đua cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 tới toàn thể các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn thành phố; với phương châm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công Khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng thành phố Sông Công phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn