Truy cập nội dung luôn

Tháo gỡ vướng mắc đối với kế hoạch vốn năm 2017, 2018 Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

26-05-2020 11:06

Sáng ngày 26/5, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với kế hoạch vốn năm 2017, 2018 Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên sử dụng vốn ODA của Chính phủ Pháp. Năm 2017, Dự án được giao kế hoạch vốn với trên 29,1 tỷ đồng, số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành đã thực hiện ghi thu ghi chi là trên 4,2 tỷ đồng, số vốn chưa giải ngân là trên 24,9 tỷ đồng. Năm 2018, Dự án được giao kế hoạch vốn trên 6,8 tỷ đồng, chưa thực hiện được việc giải ngân vốn.

Tại Hội nghị, Công ty Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên báo cáo, trong quá trình thực hiện Dự án còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục gia hạn và ghi thu ghi chi. Chủ đầu tư đã có các văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn Chủ đầu tư ghi thu ghi chi và gia hạn giải ngân cho Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Để Dự án có thể thực hiện các hoạt động về hạch toán NSNN và giải ngân quyết toán vốn nước ngoài theo quy định, tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể giúp tỉnh Thái Nguyên tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Dự án; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét báo cáo Chính phủ xử lý điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao các năm 2017, 2018 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10336/BTC-QLN ngày 03/9/2019.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với kế hoạch và giải ngân vốn ODA năm 2017, 2018 của Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các thủ tục, báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh có kế hoạch làm việc trực tiếp với các bộ, ngành Trung ương đề nghị hướng giải quyết để dự án sớm được giải ngân đúng quy định./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm