Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc không tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa xuân Canh Tý 2020

01-02-2020 19:01

Ngày 31/01, UBND huyện Định Hóa ban hành Thông báo số 11/TB-UBND về việc không tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa xuân Canh Tý 2020

Xem chi tiết file đính kèm