Truy cập nội dung luôn

Thông tin về việc thi hành Bản án số 45/2018/DSPT ngày 11/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

10-07-2020 16:54

Ngày 26/6, Công Thông tin điện tử tỉnh nhận được Thông tin báo chí về việc thi hành Bản án số 45/2018/DSPT ngày 11/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

Cụ thể như sau:

Nguồn: thainguyen.gov.vn