Truy cập nội dung luôn

Tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ in, karaoke, vũ trường

19-03-2021 14:47

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ tháng 3/2021, Công an tỉnh Thái Nguyên mở đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ in, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Đây là các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cần tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; qua đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật đảm bảo an ninh, trật tự của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH dịch vụ in Quý Quang Nguyên (tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên)

Việc kiểm tra tập trung vào rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ in, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; điều kiện thực tế về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh so với điều kiện được ghi trong giấy phép do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

Tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các Tổ công tác còn tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; việc tổ chức tập huấn cho nhân viên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thông qua kiểm tra, các Tổ công tác sẽ hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện các nội dung còn chưa phù hợp quy định, đồng thời tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Dự kiến, toàn lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh sẽ kiểm tra trên 150 cơ sở in, 350 cơ sở kinh doanh karaoke, 3 cơ sở kinh doanh vũ trường đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

Thu Hà
thainguyen.gov.vn