Truy cập nội dung luôn

Triển khai Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử thị xã Phổ Yên

08-07-2020 16:29

 

Ngày 8/7, UBND thị xã Phổ Yên tổ chức hội nghị triển khai Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của thị xã.

Lãnh đạo thị xã Phổ Yên phát biểu kết luận hội nghị

Cổng thông tin điện tử thị xã Phổ Yên (CTTĐT) có địa chỉ trên mạng internet là: http://phoyen.thainguyen.gov.vn do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thị xã là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ quản trị và vận hành hoạt động thông tin. CTTĐT là điểm truy cập chính thức của UBND thị xã trên mạng internet; có chức năng tổ chức, quản lý, công bố các thông tin chính thức về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… của thị xã và chủ trương, hoạt động của lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; đồng thời thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; là địa chỉ đăng tải phát ngôn chính thống của UBND thị xã; đăng tải các văn bản pháp luật; tiếp nhận ý kiến hỏi đáp, trao đổi với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên mạng internet liên quan đến các lĩnh vực nhà nước quản lý trên địa bàn thị xã; triển khai hoạt động dịch vụ công trực tuyến….

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo thị xã Phổ Yên yêu cầu Trung tâm Văn Hóa - Thể Thao và Truyền thông tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu; làm việc với VNPT (đơn vị thực hiện xây dựng CTTĐT thị xã) chỉnh sửa lại bố cục, bổ sung thêm một số chuyên mục; xây dựng lại quy trình kiểm duyệt việc đăng tin, bài, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận liên quan…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu