Truy cập nội dung luôn

Xây dựng Dự thảo Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

26-02-2019 15:08

 

Sáng 26/2, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Với mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; phấn đấu duy trì năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước; nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả điều hành của các cơ quan nhà nước, cải cách thủ tục hành chính; phấn đấu mỗi năm có từ 800 đến 1000 doanh nghiệp đăng ký mới, Ban soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Nghị quyết gồm các mục như: Đánh giá tình hình; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, tổ chức thực hiện.

Cho ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo do Ban soạn thảo xây dựng. Các đại biểu đề nghị các mục như: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện phải ngắn gọn, mang tính khái quát; nghị quyết phải gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện; các ngành phải xậy dựng giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần liên quan để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh cho biết để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp dự thảo đã đề ra, tỉnh cần có chính sách quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực như: Đào tạo nâng cao tay nghề, có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội, tạo điều hiện cho người lao động tiếp cận với nhà ở giá rẻ, qua đó thu hút, giữ chân được người lao động…vì khi có lực lượng lao động tốt thì doanh nghiệp mới có thể lựa chọn đầu tư và phát triển lâu dài tại địa phương. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh cũng đề nghị tỉnh cần ban hành quy trình giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án vì đây là vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp khi triển khai dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết; bổ sung vào dự thảo Nghị quyết, trong đó gắn trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng. Ban soạn thảo rà soát, điều chỉnh lại nội dung các mục ngắn gọn; xác định rõ các căn cứ để xây dựng các mục tiêu trong dự thảo; hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh Thắng