Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Phổ Yên Lần thứ I, năm 2019

18-06-2019 15:53

 

Ngày 18/6, thị xã Phổ Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Lần thứ I, năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Thị xã Phổ Yên có 14 xã, 4 phường, 328 xóm, tổ dân phố, trong đó có 6 xã, phường thuộc vùng dân tộc và miền núi. Toàn thị xã có 42 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 28 dân tộc thiểu số sống định cư ổn định trên địa bàn, gồm: Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao, Mường, Thái…. Số người dân tộc thiểu số là 32.681 người, chiếm 17% tổng dân số của thị xã. Giai đoạn 2014-2019 Nhà nước đã đầu tư hơn 42,7 tỷ đồng cho các xã, xóm đặc biệt khó khăn để xây dựng hoàn thiện 47 công trình hạ tầng cơ sở; thực hiện hỗ trợ cho hơn 1.200 hộ nghèo với tổng vốn trên 4,1 tỷ đồng; hơn 8.000 lượt hộ nghèo, hơn 27.000 nhân khẩu được hỗ trợ trực tiếp với tổng vốn trên 2,4 tỷ đồng và hàng nghìn lượt hộ nghèo được vay với tổng vốn gần 9 tỷ đồng theo các nghị định, quyết định hỗ trợ của Chính phủ để phát triển sản xuất. Tỷ lệ xóm, xã đặc biệt khó khăn giảm nhanh, từ 4 xã đặc biệt khó khăn, 26 xóm đặc biệt khó khăn năm 2014,  giảm còn 1 xã đặc biệt khó khăn, và 20 xóm đặc biệt khó khăn năm 2016…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thị xã Phổ Yên đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới thị xã cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược, chương trình và các chính sách dân tộc, tạo sự lan tỏa và sự tham gia tích cực của người dân; tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trên địa bàn, tăng cường công tác vận động quần chúng, tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bào dân tộc; nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân và triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát hiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số để công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố ngày càng được thực hiện tốt hơn…

Nhân dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể, 4 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh; UBND thị xã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Đại hội đã hiệp thương cử 7 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2019.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh