Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIV

25-11-2021 17:40

Chiều ngày 25/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Thị Thuý Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Tại Kỳ họp thứ tư, Ban Dân tộc được giao chủ trì thẩm tra 6 nội dung, phối hợp thẩm tra 16 nội dung. Trong đó có các nội dung quan trọng như: Tờ trình dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lĩnh vực dân tộc); Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2026; Tờ trình ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ; Tờ trình quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ lực lượng thú y cơ sở; tờ trình ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai. Đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo giải trình một số vấn đề: Quan tâm lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống; có giải pháp giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết và tảo hôn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ; bổ sung báo cáo đánh giá hoạt động của lực lượng thú y cơ sở, trong đó cần chú ý bám sát vào Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố và có quy định số lượng cụ thể đối với quy mô của từng xã; quan tâm phát triển sản phẩm du lịch địa phương để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm dài ngày….

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu; tiếp tục hoàn chỉnh nội dung các đề án, tờ trình để trình các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo đúng thời gian quy định.

Các ý kiến tham gia của đại biểu sẽ được Ban Dân tộc tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo thẩm tra của Ban để trình tại Kỳ họp.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn