Truy cập nội dung luôn

Hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 đợt 1 trước ngày 30/5

26-05-2020 15:40

 

Đó là yêu cầu của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ngày 26/5.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo, để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19, tỉnh đã ứng trước 100% kinh phí để chi trả đợt 1 cho gần 167.700 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công và bảo trợ xã hội; đến nay, việc chi trả đã đạt 98,98%. Còn 1.713 đối tượng thuộc các huyện gồm: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương chưa nhận tiền hỗ trợ do đối tượng bị trùng chính sách, đã chết, chuyển khỏi địa phương, đi bộ đội, không có mặt tại địa phương trong thời gian chi trả hoặc lập danh sách chi trả bị thiếu… Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các ngành, địa phương rà soát các nhóm đối tượng còn lại gồm: Người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động trong diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ để hỗ trợ đợt 2.

Sau khi nghe báo cáo kết quả chi trả, đồng chí Trịnh Việt Hùng yêu cầu 4 địa phương rà soát lại những đối tượng chưa được chi trả; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành chi trả hỗ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 đợt 1 trước ngày 30/5/2020. Đối với nhóm đối tượng được hỗ trợ trong đợt 2, các ngành cần huy động lực lượng để rà soát, thẩm định và lập danh sách hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách. Dự kiến hoàn thành chi trả đợt 2 trước ngày 01/7/2020.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh Thắng