Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021

01-04-2021 22:58

Chiều ngày 01/4, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã để triển khai công tác của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 và triển khai Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, năm 2020, số việc thụ lý mới về tiền tăng đột biến (137,61%), song với những giải pháp phù hợp, hiệu quả, Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện đã tiếp tục thực hiện tốt; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS, ban hành đầy đủ kế hoạch công tác, duy trì quy chế làm việc và chế độ thông tin báo cáo. Ban Chỉ đạo THADS hai cấp cũng đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Toàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đạt 87,29% về việc và 52,376% về tiền. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách Nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Có thể nói, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp ngày càng đi vào nền nếp, tiến bộ, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014); tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn; bảo đảm 10/10 cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao trong năm 2021...

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo THADS hai cấp cơ bản thống nhất đối với các nội dung đánh giá kết quả đạt được và kế hoạch, giải pháp triển khai trong năm 2021, đồng thời trao đổi, thảo luận làm rõ một số giải pháp chủ yếu như: Nâng cao chất lượng, phối hợp giữa các cơ quan thi hành án cấp huyện với các sở, ban, ngành; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, trong đó có pháp luật về THADS; các giải pháp hạn chế xảy ra những thiếu sót trong việc chuyển giao bản án, quyết định; tăng cường nâng cao nhận thức trách nhiệm trong phối hợp công tác liên ngành về thi hành án của từng đơn vị tham gia cũng như trách nhiệm của cán bộ có liên quan...

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
THADS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo THADS hai cấp thực hiện được cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong năm 2020; đồng thời, chỉ đạo tổ chức cưỡng chế việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao và thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới, đồng chí Đặng Xuân Trường đề nghị Ban Chỉ đạo THADS hai cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp; phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong THADS phù hợp với vai trò, trách nhiệm được giao. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự, Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA- BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo việc triển khai, phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn