Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thị xã Phổ Yên

01-04-2021 16:24

Sáng ngày 01/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Phổ Yên.

 

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kết luận buổi kiểm tra, giám sát

Tham gia Đoàn có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị xã Phổ Yên, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thị xã chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã và cấp xã; ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử các cấp. Đồng thời, ấn định 09 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã để bầu 35 đại biểu; 141 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 459 đại biểu. Thị xã đã phê chuẩn 146 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 04 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang và 01 khu vực bỏ phiếu tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, quy định. Đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp của thị xã đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 69 người; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 862 người. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh...

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá: Thị xã Phổ Yên đã chủ động triển khai tốt các nội dung công tác bầu cử như ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch, thành lập Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử; thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, nội dung, thời gian tổ chức các hội nghị hiệp thương; thực hiện đúng thời hạn ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên; rà soát, thống kê số lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đang tạm trú trên địa bàn thị xã Phổ Yên để lập danh sách cử tri; rà soát, hoàn thiện hồ sơ người ứng cử đảm bảo đầy đủ, chính xác; công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử...

Kết luận buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị thị xã Phổ Yên cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ; lưu ý công tác bầu cử tại các nhà máy trong khu công nghiệp; tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người lao động trong các khu, cụm công nghiệp và đồng bào công giáo về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử…

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn