Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

19-05-2020 18:50

Chiều ngày 19/05, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội (LĐ-TBXH) do đồng chí Lê Hữu Long, Phó Chánh thanh tra Bộ LĐ-TBXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Sở LĐ-TBXH; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Hương, Giám đốc Sở LĐTB-XH báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở LĐ-TBXH, đến thời điểm 17h ngày 18/05/2020, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện chi trả: Đối với nhóm người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tổng số 156.793 người (đạt 95.42%), với số tiền 153.288 triệu đồng. Trong đó, người có công với cánh mạng đã chi trả cho 16.684/16.877 người (đạt 98,86%), với số tiền chi trả 25.003 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội đã chi trả cho 31.433/32.086 người (đạt 97,96%), với số tiền chi trả 47.093 triệu đồng; người thuộc hộ nghèo đã chi trả cho 36.235/40.195 người (đạt 90,15%), với số tiền 27.144,75 triệu đồng; người thuộc hộ cận nghèo đã chi trả cho 174.388/78.560 người (đạt 94,69%), với số tiền 55.791 triệu đồng. Đối với các nhóm đối tượng còn lại đang được các địa phương, cơ quan chức năng rà soát, thống kê lập danh sách, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ theo quy định.   

Tại buổi làm việc, Sở LĐ-TNXH và các đại biểu đã báo cáo, trao đổi một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Công tác thống kê, rà soát, lập danh sách đối tượng yêu cầu độ chính xác cao, số đối tượng được hưởng chế độ nhiều, đội ngũ cán bộ thực thi ở cơ sở mỏng, trình độ chuyên môn không đồng đều, tiến độ yêu cầu phải được thực hiện nhanh cũng tạo ra những áp lực nhất định. Công tác chi trả qua bưu điện đảm bảo khách quan, công khai minh bạch, tuy nhiên ở một số bưu điện cấp xã bước đầu còn lúng túng. Việc rà soát đối tượng thuộc khối doanh nghiệp và người lao động nghỉ việc, đối tượng không có hợp đồng lao động, các trường hợp tự làm và làm trong các cơ sở ăn uống, nhà hàng, kinh doanh du lịch rất khó xác định; việc lập biểu mẫu thống kê theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH có những sự bất cập, không phù hợp với thực tiến, gây khó khăn cho cơ sở…

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Long, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá Tỉnh Thái Nguyên rất kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác hỗ trợ theo đúng quy định. Trong thời gian tới đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt, hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Các vấn đề khó khăn, bất cập của tỉnh Thái Nguyên gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ LĐ-TBXH xem xét, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ được kịp thời./.  

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm