Truy cập nội dung luôn

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)

03-02-2020 14:18

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), ngày 3/2, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trong tỉnh đã đến chúc mừng cơ quan Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp các đoàn có đồng chí: Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đoàn HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng cơ quan Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)

Thay mặt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trong tỉnh, đại diện các đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; đồng thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, tăng cường hoạt động đối ngoại, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh Thái Nguyên có những bước đi đúng đắn và chiến lược, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và trong cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cảm ơn những lời chúc mừng, đồng thời mong muốn hệ thống chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh