Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24-06-2019 22:46

 

Chiều ngày 24/6, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2018 và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)  đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành từ năm 2016 đến nay và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, giai đoạn 2016 – 2018 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4,73%/năm; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt tăng đều qua các năm, riêng năm 2018 đạt 96,2 triệu đồng/ha; tổng sản lượng lương thực có hạt giai đoạn 2016 – 2018 đạt trên 450 nghìn tấn; kết quả trồng rừng tập trung trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018 đạt 20.300 ha; diện tích chè toàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018 tăng bình quân 6%/năm, đến hết năm 2018 diện tích chè giống mới đạt 16.300 ha, chiếm 74,2% diện tích chè toàn tỉnh; tổng sản lượng thịt hơi các loại bình quân giai đoạn đạt 140 nghìn tấn/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 50%. Dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 7.000 tỷ đồng, bằng 51,7% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 220.000 tấn, bằng 51,8% kế hoạch năm; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 73.000 tấn, bằng 47,3% kế hoạch; diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 5.500 nghìn ha, bằng 100,1% kế hoạch năm; sản lượng thủy sản đạt 5.300 tấn, bằng 40,4% kế hoạch; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,8%.

Để triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thực hiện các chương trình, đề án quan trọng của ngành đến năm 2020 đạt hiệu quả, Sở NN&PTNT đã đề xuất một số kiến nghị như: Các cấp, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; tăng vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh để triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; cho chủ trương triển khai dự án phát triển vùng quế tập trung tại huyện Định Hóa; vùng cây ăn quả tập trung tại thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ; vùng na tập trung tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ; vùng sản xuất rau, hoa tập trung tại các huyện Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên; bố trí kinh phí thực hiện một số dự án (nuôi nhốt cách ly kiểm dịch động vật, chuyển giao kỹ thuật và giới thiệu sản phẩm dịch vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thái Nguyên)…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành NN&PTNT trong thời gian vừa qua và đề nghị trong thời gian tới ngành cần triển khai, thực hiện một số nội dung như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý rừng, chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đối với lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, cần tập trung vào việc phát triển sản xuất, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trụ cột để thúc đẩy phát triển, thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước nâng cao đời sống người dân; rà soát các chương trình, mục tiêu, đề án đã được giao triển khai thực hiện, để lựa chọn các dự án, đề án trọng điểm, tập trung xây dựng các giải pháp triển khai, tạo sự bứt phá trong sản xuất nông nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng phát triển nông thôn mới đạt hiệu quả.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm