Truy cập nội dung luôn

Thẩm định bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020

26-05-2020 17:29

 

Chiều ngày 26/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện và thẩm định điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành (thành viên Hội đồng thẩm định); đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã báo cáo thẩm định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình của các địa phương trong toàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn, thành viên Hội đồng thẩm định và đại diện các huyện, thành phố, thị xã đã trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý, tính khả thi của các công trình, dự án và hồ sơ, điều kiện liên quan đến việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy mô, địa điểm đối với từng dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định khẳng định: Không hợp thức đối với các công trình, dự án không đủ hồ sơ pháp lý và không đúng các quy định. Yêu cầu các huyện, thành, thị khẩn trương tập trung rà soát lại thủ tục các công trình, dự án trong thời gian 2 ngày, hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở Tài Nguyên và Môi trường tổng hợp để điều chỉnh, bổ sung tiếp vào danh sách kế hoạch sử dụng đất năm 2020, xong trước ngày 30/5/2020. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình cá nhân, đề nghị các huyện bám sát hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện theo đúng quy định. Đối với 3 đơn vị (Công an, Quân đội và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) đề nghị rà soát và sớm có ý kiến để cơ quan tổng hợp kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực tổng hợp, chịu trách nhiệm về thủ tục và tính pháp lý đối với kết quả thẩm định./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm