Truy cập nội dung luôn

Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX làm việc với Đảng bộ thành phố Sông Công

14-02-2020 19:08

Chiều 14/2, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban với Thành ủy Sông Công. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy Sông Công đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, dự ước nhiệm kỳ 2015 – 2020, các chỉ tiêu cơ bản của thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,39% (Nghị quyết là 17% trở lên); giá trị xuất khẩu tăng bình quân 12,2%; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 20,76%; sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt 24.106 tấn (tăng 2.353 tấn so với mục tiêu đề ra); tỷ lệ hộ nghèo từ 5,33% giảm còn 2,04%; thu nhập bình quân đầu người dự ước đạt 70 triệu đồng/người/năm… Thành phố đã huy động được trên 7.894 tỷ đồng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo tiêu chuẩn thành phố đô thị loại II. Một số tiềm năng, thế mạnh của địa phương được phát huy tốt; quốc phòng, an ninh được đảm bảo…

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, đến nay thành ủy Sông Công đã triển khai các văn bản cấp trên đến các cán bộ chủ chốt, các chi, đảng bộ trực thuộc, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo của thành phố; quyết định thành lập các tiểu ban của Đại hội. Đã có 241/314 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội xong (đạt 76,75%), số còn lại sẽ đại hội xong trong tháng 2/2020. Đại hội Đảng bộ thành phố dự kiến được tổ chức trong tháng 8/2020.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ Biên tập đã đóng góp nhiều ý kiến vào việc đánh giá các chỉ tiêu của nhiệm kỳ này, những bài học kinh nghiệp rút ra và xác định nhưng mục tiêu tổng quát, định hướng, đột phá của thành phố Sông Công trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và những kết quả nổi bật của T.P Sông Công từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí cho rằng, với vai trò, tính chất là một đô thị công nghiệp, một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học -  kỹ thuật phía Nam của tỉnh, T.P Sông Công có nhiều lợi thế phát triển, vì vậy cần xác định chính xác thế mạnh, khó khăn, hạn chế và xu thế để chọn điểm nhấn cũng như các giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh