Truy cập nội dung luôn

Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Mỏ sắt Tiến Bộ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn lao động - vệ sinh lao động

Ngày 02/7, Đoàn kiểm tra của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Mỏ sắt Tiến Bộ, tại làng Phan, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Chi nhánh Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Mỏ sắt Tiến Bộ

Qua kiểm tra cho thấy, tại thời điểm kiểm tra số lao động đã ký kết hợp đồng lao động là 280/280 người; số lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo báo cáo là 132 người. Mỏ đã thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động; công tác an toàn - vệ sinh lao động; y tế lao động theo quy định. Đồng thời xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động hàng năm; đã thành lập mạng lưới an toàn - vệ sinh viên, đã phân định quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi của an toàn - vệ sinh viên; chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm; đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế  và xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp theo quy định; xây dựng đầy đủ nội quy vận hành các máy, thiết bị; thực hiện khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, 02 lần/năm đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được kiểm định và người lao động vận hành đã đăng ký với Sở Lao động - TBXH. Từ năm 2018 đến tháng 5/2020 Mỏ chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn lao động

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần Huyền