Truy cập nội dung luôn

Khối thi đua Doanh nghiệp số 1 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 06/8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG - đơn vị Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp số 1 tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh, phụ trách Cụm thi đua số 1; đại diện của 11 thành viên trong Khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua Doanh nghiệp số 1 gồm 11 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh tiêu thụ thép, cơ khí chế tạo, vật liệu xây dựng, may mặc…. 
 
Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế của cả nước và thế giới. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của mỗi đơn vị, 6 tháng đầu năm 2019, toàn Khối đã đạt được các chỉ tiêu cơ bản: Tạo việc làm cho gần 19.000 người, tạo doanh thu 8.385 tỷ đồng, nộp NSNN 506 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an ninh, quốc phòng được quan tâm và triển khai đồng bộ và từng bước phát triển.
 
Cùng với đó, công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới và đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên. Việc bình xét thẩm định các đề tài sáng kiến, các hồ sơ khen thưởng thực hiện theo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các đơn vị đã chú trọng khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân người lao động sản xuất trực tiếp, góp phần động viên, nêu gương kịp thời và thiết thực. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị chủ yếu chỉ là kiêm nhiệm, thay đổi thường xuyên nên còn gặp một số khó khăn nhất định trong hoạt động TĐKT, chưa kịp thời tham mưu, đề xuất đổi mới các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của đơn vị.
 
6 tháng cuối năm 2019, Khối thi đua doanh nghiệp số 1 tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và sản xuất của từng doanh nghiệp. Bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng TĐKT tỉnh Thái Nguyên và cấp trên để triển khai các hoạt động, nội dung thi đua được phát động. Tăng cường hợp tác liên kết giữa các đơn vị trong Khối để góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng gắn liền với sản xuất, tổ chức các phong trào sáng tiến, tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh, phụ trách Cụm thi đua số 1 ghi nhận những kết quả đã đạt được của Khối thi đua Doanh nghiệp số 1 trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng mong rằng, thời gian tiếp theo các thành viên trong Khối sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, duy trì phát huy những điểm mạnh, cũng như kết quả đã đạt được, cùng chung tay với tỉnh đưa nền kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.
Nguồn: tng.tn
Lan Lan