Truy cập nội dung luôn

Công bố kết quả sợ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

11-07-2019 16:09

Sáng ngày 11/07, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả sơ bộ về Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các thành viên Ban chỉ đạo và các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin bằng phiếu điện tử, thu thập thông tin qua 2 hình thức điều tra viên trực tiếp sử dụng thiết bị di động để kê khai điều tra hoặc hộ gia đình tự kê khai theo Webfom.

Tổng dân số Việt Nam vào thời điểm từ ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người chiếm 50,2%, tỷ số giới tính là 99,1 nam/100 nữ, khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ, nông thôn là 100,5 nam/100 nữ. Với kết quả này Việt nam đứng thứ 15 về dân số trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Kết quả Tổng điều tra 2019 cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với thế giới và khu vực, năm 2019 mật độ dân số Việt Nam là 290 người/ km2, tăng 31 người/ km2 so với năm 2009.

Tính đến thời điểm từ ngày 01/4/2019 cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với thời điểm 01/4/2009, tỷ lệ tăng số hộ bình quân năm là 1,8%, thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với giai đoạn 1999 - 2009. Đây là thời điểm có tỷ lệ tăng thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Trong tổng số 26,9  triệu hộ dân cư, vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở, trung bình cứ 10.000 hộ có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở. Tình trạng hộ không có nhà ở dần được cải thiện trong hai thập kỷ qua từ mức 6,7 hộ/10.000 hộ năm 1999 xuống còn 4,7 hộ/10.000 hộ năm 2019 và đến nay là 1,8 hộ/10.000 hộ. Tỷ lệ hộ dân sống trong nhà  kiên cố và bán kiên cố tăng mạnh từ 63,2% năm 1999 lên 84,2% năm 2009 và đạt 93,1% năm 2019. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5 m2/người, cao hơn 6,8%/ người so với 10 năm trước đây; cư dân ở thành thị có diện tích nhà ở cao hơn so với nông thôn tương ứng là 24,9 m2/người và 22,7 m2/người. Qua điều tra không có sự chênh lệch đáng kể về diện tích nhà ở bình quân đầu người giữa các vùng kinh tế - xã hội.

Qua kết quả tổng điều tra sơ bộ năm 2019 cho thấy, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với 10 năm trước, trình độ dân trí được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, viết và được đến trường đúng độ tuổi quy định. Việt Nam đã thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới bao gồm cả trong lĩnh vực giáo dục; điều kiện nhà ở dân cư đã được cải thiện rõ rệt chủ yếu ở khu vực thành thị, hầu hết các hộ dân đã có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, diện tích nhà ở tăng lên đáng kể sát với mục tiêu chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011. Với những kết quả của Tổng điều tra Dân số nhà ở năm 2019 cho thấy sự nỗ lực và hiệu quả của chính sách trong thời gian qua. Thành quả này là nhờ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ trong nhiều năm qua, cùng với đó là sự tin tưởng và nỗ lực không ngừng của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Hoàng Minh