Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến: Sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

13-03-2020 18:14

 

Ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Nguyên.

Tính đến ngày 11/3, sau 3 tháng quản lý và vận hành, việc kết nối tích hợp giữa cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đã có 14/22 bộ, ngành; 63/63 tỉnh, thành phố đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tra cứu, giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và có trên 2,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đối với việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán trực tuyến đối với một số loại phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác. Cũng trong thời gian này, các bộ, ngành, địa phương đã chuẩn hoá, công khai trên 6.900 thủ tục hành chính trên Cổng Dich vụ công Quốc gia, trong đó đã cắt giảm, bãi bỏ 544 thủ tục hành chính hết hiệu lực, trùng lặp; tiếp nhận và xử lý trên 4.500 phản ánh, kiến nghị trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong quá trình triển khai thực hiện, việc công bố, công khai thủ tục hành chính của một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; một số địa phương, bộ, ngành chưa hoàn thành việc tích hợp đăng nhập một lần SSO, chưa bố trí máy chủ bảo mật SS, chưa thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính....

Tại tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ và nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về thực hiện tích hợp, đăng nhập một lần SSO, đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính, bố trí máy chủ bảo mật. Đến nay tỉnh đã thực hiện cập nhật và tích hợp, công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia gần 1.700 thủ tục thuộc thẩm quyền; tiếp nhận, xử lý 76 hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia thời gian qua. Cổng Dịch vụ công Quốc gia triển khai trùng với thời điểm dịch Covid - 19 đang bùng phát, vì vậy Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục, chủ động phối hợp thực hiện tốt dịch vụ công cấp quốc gia, bởi đây là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục cập nhật đầy đủ các thông tin về thiên tai, dịch bệnh, các bộ, ngành thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Trong thời gian tới cần áp dụng tiến bộ mới, công nghệ hiện đại góp phần quan trọng trong việc đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày một hoàn thiện. Cũng tại Hội nghị, đã công bố vận hành một số phân hệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ./

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Hoàng Minh