Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

11-03-2019 21:31

Chiều 11/3, Bộ Công an phối hợp Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 5 năm Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUCA-V28 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” trong tình hình mới (giai đoạn 2013 - 2018) và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-Ctr/BDVTW-BCA về “Thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ CA” từ năm 2016 - 2018.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Nguyên

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, số 22 và số 38, các đơn vị liên quan đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ nét về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cơ quan ban ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, góp phần từng bước kéo giảm và kiểm soát các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, nhờ phối hợp thực hiện công tác dân vận đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình. Ngành công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Chú trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…                                         

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ

Nhân dịp nàyChủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân vì có thành tích trong Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu