Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm 2020

22-07-2020 15:46

 

Sáng ngày 22/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, công tác những tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trên các mặt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng… đều đạt kết quả đáng ghi nhận. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành Thanh tra triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt đã đề ra phương án điều hành linh hoạt công tác của ngành để ứng phó với đại dịch, đảm bảo thực hiện “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “mục tiêu kép” theo nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020 toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 31.000 tỷ đồng, 3.432 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 13.752 tỷ đồng và 507 ha đất (đã thu hồi 3.699 tỷ đồng, 83 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử lý vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân… Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp gần 165.200 lượt công dân với gần 134.300 vụ việc; xử lý 80.300 đơn đủ điều kiện xử lý (giảm 2,4% so với cùng kỳ 2019) trong tổng số gần 141.500 đơn đã tiếp nhận; giải quyết 9.904/13.889 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 71,3%, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019)…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 454 cuộc thanh tra, kiểm tra qua đó đã phát hiện trên 700 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm; đã thu hồi trên 5.600 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1.564 triệu đồng… Tổng số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh 2.645 lượt người; tiếp nhận trên 2.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, nội dung khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm khoảng 83,3%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra cả nước đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần vào kỷ cương nghiêm minh của đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị ngành Thanh tra tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 tập trung vào lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân, tổ chức đối thoại với người dân ở những vụ việc trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phòng chống tham nhũng, tăng cường tự kiểm tra phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho thanh tra viên; quan tâm thực hiện chế độ với người làm công tác thanh tra, đặc biệt cán bộ làm công tác tiếp công dân.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy