Truy cập nội dung luôn

Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

16-04-2021

Chiều ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

15-04-2021

Sáng 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phiên họp thứ tư Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên: Đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

14-04-2021

Sáng ngày 14/4, đồng chí Phạm Hoàng sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì Phiên họp thứ tư để đánh giá tiến độ triển khai và kết quả kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

13-04-2021

Ngày 09/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBBC tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

11-04-2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai các bước chuẩn bị để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02-04-2021

Sáng ngày 02/4, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND phường Phan Đình Phùng đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thị xã Phổ Yên

01-04-2021

Sáng ngày 01/4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Phổ Yên.

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Đồng Hỷ.

31-03-2021

Sáng ngày 31/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đồng Hỷ. Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh.

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30-03-2021

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, sáng ngày 30/3, tại hội trường của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND phường Phan Đình Phùng đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Võ Nhai

30-03-2021

Sáng ngày 30/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Võ Nhai.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026

23-03-2021

Chiều ngày 23/3, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

19-03-2021

Chiều 19/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18-03-2021

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chiều ngày 18/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo; đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18-03-2021

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, sáng ngày 18/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo; đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Giới thiệu nhân sự là Thường trực Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04-03-2021

Sáng 04/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị: Hội nghị dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (bước 1); Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bước 2); Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bước 3).

Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03-03-2021

Sáng ngày 03/3, UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các Hội nghị để giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thống nhất ấn định số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV

01-03-2021

Ngày 01/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức Hội nghị thống nhất ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

25-02-2021

Ngày 25/02, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09-02-2021

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, sáng ngày 09/02, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05-02-2021

Sáng 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.