Truy cập nội dung luôn

Đánh giá kết quả Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017

Chiều 28-5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017 ; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian vừa qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các huyện, thành, thị và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số CCHC (PAR INDEX), với tổng số điểm là 78.55, tăng 24 bậc so với năm 2016. Trong đó, kết quả thẩm định tự chấm đạt 47.34/62 điểm, điểm đánh giá tác động của CCHC (bao gồm Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức, khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý và tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế xã hội) đạt 29.21/38 điểm. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2017. Nhiều nội dung, tiêu chí được cải thiện như: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL, hiện đại hóa hành chính (trong đó có kết quả triển khai tích cực, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng). Thái Nguyên nằm trong tốp 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước; tuy nhiên, một số nội dung, tiêu chí Chỉ số PAR INDEX còn thấp, còn hạn chế như: Cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu; thái độ, tác phong cán bộ, công chức chưa đáp ứng; công khai, niêm yết TTHC chưa kịp thời, bố trí hình thức tiếp nhận, góp ý, phản ánh, kiến nghị còn hạn chế…

Về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đạt 37.53 điểm, tăng 0.55 điểm so với năm 2016, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Có 02 nội dung Thái Nguyên nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu (Tham gia của người dân cấp cơ sở và Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương), nội dung Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công Thái Nguyên nằm trong số những tỉnh đạt điểm thấp nhất. Kết quả trên cho thấy, tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa cải thiện chỉ số, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo điều kiện để người dân được nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CCHC biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương trong công tác CCHC năm 2017. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần rút kinh nghiệm ngay trong công tác CCHC, nhất là đối với những lĩnh vực, những tiêu chí còn thấp điểm; rà soát lại hệ thống văn bản của ngành, địa phương mình; rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự theo quy định của Trung ương, Nghị định của Chính phủ và tinh thần Nghị quyết số 18,19 -NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra về công tác CCHC; phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, sớm tham mưu cho tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện; phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu chính công ích. Các cấp, các ngành và thành viên Ban chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác CCHC...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Kim Oanh