Truy cập nội dung luôn

Bế mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII: Biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết


Chiều 27/10, các đại biểu dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua một số dự thảo Nghị quyết.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết

Các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ về các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Theo đó, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tham gia 48 ý kiến đóng góp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ trong thực hiện các nội dung của Kỳ họp. Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ, đi đến thống nhất, tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết thông qua quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết thông qua chủ trương đề xuất chuyển Dự án thành Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên gồm 09 dự án thành phần; Nghị quyết điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng du lịch khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2022; Nghị quyết thông qua quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước; mức công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện về các nội dung trình tại kỳ họp và đã thống nhất thông qua 05 Nghị quyết. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau Kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các vị đại biểu HĐND tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp, nhất là nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa ban hành.

 Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp. 

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hải Triều - Thanh Hiếu