Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 27, tháng 10: Thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng về công tác Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh


Ngày 16/10, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 27, tháng 10 để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng về công tác Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan.


Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào việc đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt một số nội dung tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo hoạt động của Thường trực cấp ủy từ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 26 đến hội nghị lần thứ 27; báo cáo về việc dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị cho 2 kỳ họp chuyên đề và định kỳ HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo về kết quả 1 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2019”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 – 2020”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; Dự án mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức và phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên của Công ty TNHH Hạ Long INDEVCO; Dự án đầu tư xây dựng dịch vụ tiện ích Khu công nghiệp của Công ty TNHH Everrich Buiding; Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo hình thức đối tác công tư; điều chỉnh Nghị quyết số 107/NQ-HĐND, ngày 26/3/2016 của HĐND tỉnh về đầu tư xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020; quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước, mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể. Đối với việc đánh giá thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020, các đại biểu đề cập về vấn đề doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT vi phạm quyền lợi của người lao động, do vậy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có các giải pháp xử lý quyết liệt, dứt điểm đối với vấn đề này. Đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, một số ý kiến cho rằng hiệu quả công tác đào tạo nghề hiện nay chưa cao, cần đánh giá thực chất hơn công tác đào tạo nghề và chất lượng của các cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đồng thời khảo sát nhu cầu đào tạo gắn với phát triển làng nghề và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục quan tâm bằng những chính sách cụ thể hơn nữa cho việc chuyển đổi nghề cho nông dân khi phải dành đất cho đầu tư phát triển. Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí đối với việc mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO, tuy nhiên cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm mở rộng, đầu tư thêm vào khu nghĩa trang Dốc Lim để phục vụ cho các đối tượng có điều kiện kinh tế thấp hơn…

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất thông qua các văn bản trình tại hội nghị. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thành hồ sơ quy hoạch cán bộ; chủ động tiếp thu nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tham mưu để tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả; kịp thời đề xuất về công tác cán bộ ở những nơi mất đoàn kết nội bộ hoặc có biểu hiện mất đoàn kết kéo dài; chủ động hướng dẫn việc tổ chức phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, nhất là đối với các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn tỉnh; tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo của 14 tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy quan tâm vấn đề vận động nhân dân chấp hành các chính sách pháp luật, nhất là các nội dung có liên quan đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu thực hiện công tác kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án theo quy định; báo cáo kết quả các cuộc thanh tra về kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp chuyên đề đảm bảo đúng kế hoạch…

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự UBND, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy sớm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, cũng như đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tăng cường tổ chức đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Thành ủy, UBND T.P Thái Nguyên chỉ đạo tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm thành lập T.P Thái Nguyên…

Hội nghị cũng dành thời gian để thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Duy Linh - Thanh Hiếu