Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận các báo cáo và dự thảo chương trình hành động

13-10-2020 08:36

Chiều ngày 12/10, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu làm việc tại Hội trường (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh), tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục thảo luận các báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Mai - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn