Truy cập nội dung luôn

Đại Từ: Giải quyết việc làm cho gần 1.400 lao động

Từ đầu năm đến nay, huyện Đại Từ đã giải quyết việc làm mới cho gần 1.400 lao động (đạt gần 47% kế hoạch năm). Bên cạnh đó, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo được gần 640 người (đạt 42,3% kế hoạch năm). Các ngành nghề chủ yếu là: May mặc, cơ khí, điện tử, điện lạnh, trồng và chế biến chè...

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, Chi nhánh Đại Từ là một trong những đơn vị sử dụng trên 1.000 lao động là người địa phương.

Theo đánh giá, chỉ tiêu giải quyết việc làm và đào tạo nghề của huyện những tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện gặp khó khăn nên nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc giảm. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm, đồng thời, phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia đào tạo nghề và ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương sau đào tạo…

Thu Huyền

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, Chi nhánh Đại Từ là một trong những đơn vị sử dụng trên 1.000 lao động là người địa phương.

Theo đánh giá, chỉ tiêu giải quyết việc làm và đào tạo nghề của huyện những tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện gặp khó khăn nên nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc giảm. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm, đồng thời, phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia đào tạo nghề và ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương sau đào tạo…

Nguồn: baothainguyen.org.vn

Thu Huyền