Truy cập nội dung luôn

6 tháng đầu năm, gần 700 lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được giới thiệu việc làm

 

Sáu tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 13.500 lượt người được tư vấn miễn phí về việc làm và nghề học. Trong đó, có gần 700 lao động được giới thiệu, tuyển và cung ứng việc làm.

Người lao động đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên. Nguồn ảnh: laodongxahoi.net
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 11 phiên giao dịch việc làm định kỳ, 13 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, thị xã Phổ Yên. Trung tâm thường xuyên tiến hành công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và nghề học cho người lao động đến giao dịch tại trụ sở; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến tại website của Trung tâm, qua điện thoại, ứng dụng điện thoại; đẩy mạnh tổ chức các Phiên giao dịch việc làm online. Trung tâm đã trực tiếp thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin nhu cầu tuyển dụng của trên 200 doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp thông tin thị trường lao động, thông tin về lao động - việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời cho đông đảo người lao động và người sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh. Thực hiện truyền thông trực quan (căng treo pano, băng zôn, áp phích) tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh; niêm yết áp phích thông tin tại nhà văn hóa các xã, phường, thị trấn; thông tin trên hệ thống loa phát thanh cấp huyện, cấp xã; thông tin trên trang Web của Trung tâm; thực hiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thời gian dịch Covid-19.

Trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và nghề học, cung cấp thông tin thị trường lao động, tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, việc làm, học nghề và bảo hiểm thất nghiệp cho trên 5.000 lao động; khảo sát nhu cầu tuyển dụng, ký kết hợp đồng tuyên truyền, tuyển và cung ứng lao động với 10 doanh nghiệp; tổ chức các Phiên Giao dịch việc làm các cấp; giới thiệu việc làm cho  trên 3.500 lao động; tuyển dụng - cung ứng lao động trong và ngoài nước (giới thiệu việc làm thành công) cho trên 500 lao động; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động, việc làm, tư vấn về chính sách, pháp luật, việc làm và nghề học miễn phí...

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai