Truy cập nội dung luôn

Góp ý sửa đổi Thông tư 08/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 02/4, tại Đại học Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã chủ trì Hội nghị góp ý sửa đổi Thông tư 08/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). 

Tham dự hội nghị có đại diện các vụ, cục, ban của Bộ GD&ĐT; lãnh đạo ba Đại học vùng (Thái Nguyên, Đà Nẵng, Huế) cùng các nhà khoa học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại hội nghị

Sau gần 5 năm ban hành, đến nay Thông tư 08/2014 bộc lộ một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Do vậy, hội nghị góp ý, sửa đổi Thông tư được tổ chức để tập hợp các ý kiến nhằm điều chỉnh, hoàn thiện nội dung ban hành thông tư mới. Cùng với đó nhằm khẳng định được vị trí, vai trò của ĐHV, cũng như tạo cơ chế tốt nhất cho các ĐHV, các cơ sở giáo dục thành viên hoạt động hiệu quả.

Thông tư 08/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng (ĐHV) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên gồm 8 Chương, 32 Điều. Quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng bao gồm: Tổ chức và nhân sự của ĐHV; hoạt động đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; tài chính, tài sản; mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và thanh tra, kiểm tra.

Tại hội nghị, đại diện các vụ, cục, ban của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo ĐHV, các nhà khoa học đã thảo luận, cho ý kiến và đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự của ĐHV; chương trình đào tạo, giáo trình và công tác tuyển sinh; những quy định cụ thể đối với đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHV; trách nhiệm của ĐHV và các đơn vị thành viên về tài chính…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An trân trọng và ghi nhận công sức của Ban soạn thảo các ĐHV; các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp thu, tổng hợp.  Đồng thời cho biết: Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban soạn thảo của ba ĐHV để hoàn chỉnh Thông tư, ban hành theo đúng kế hoạch và phù hợp với sự phát triển của ĐHV trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu