Truy cập nội dung luôn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

 

Vừa qua, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc để nắm tình hình triển khai và  kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện 13 nhóm chính sách, 11 nhóm nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện 17 nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ quy định. Năm 2018, đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tỷ lệ hộ nghèo ở 124 xã, thị trấn vùng DTTS và miền núi giảm xuống còn 9,16%, giảm 3,8% so với năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo vùng 36 xã đặc biệt khó khăn giảm gần 9% so với năm 2017 và còn hơn 20%. Toàn tỉnh có 61/114 xã vùng DTTS đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 53,5%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước.

Mặc dù có những chuyển biến tích cực, song chất lượng thực hiện các dự án, các chương trình mục tiêu còn dàn trải, chưa tạo ra thành vùng điểm, nhóm hộ, khu dân cư điểm. Bên cạnh đó, chính sách DTTS ở các ngành chưa lồng ghép hiệu quả nên chưa tạo động lực mạnh cho nông thôn, nông dân, nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS và vùng DTTS.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Dân tộc và các ngành, các địa phương đã phối hợp thực hiện tốt chính sách dân tộc trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những yêu cầu trong tổ chức và thực hiện chính sách dân tộc như: Cần nắm rõ đối tượng, nhu cầu và hiệu quả đầu tư các dự án kinh tế - xã hội cho vùng DTTS; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chính sách sát với lòng dân; tập trung các nguồn lực, lồng ghép để nâng cao kết cấu hạ tầng vùng DTTS và nhanh chóng cải thiện đời sống người dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền và địa bàn