Truy cập nội dung luôn

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Sáng ngày 08/10, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 và Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” (Hội đồng) về văn học nghệ thuật năm 2021 đã họp xét tặng các danh hiệu này. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn các thành viên Hội đồng; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” (01 hồ sơ), “Nghệ nhân ưu tú” (09 hồ sơ), trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021, thuộc các loại hình như: Thực hành hát Then, đàn tính, Phong slư của người Tày; tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; nghi lễ cấp sắc, lễ Tết nhảy của người Dao; nghệ thuật Khèn của người Mông; nghi lễ cấp sắc, hát Soọng cô của người Sán Dìu. Các hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” (01 hồ sơ), “Giải thưởng Nhà nước” (02 hồ sơ) về văn học nghệ thuật năm 2021.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá về điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng như: Hồ sơ xét cần phải thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; sự cống hiến của nghệ nhân đối với cộng đồng dân cư trong các lĩnh vực được xét tặng danh hiệu; bổ sung những thành tích, trao truyền, truyền nghề của các nghệ nhân cho các học trò được truyền nghề trực tiếp; các tác phẩm có sức ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội, thay đổi nhận thức của Nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam; các nghệ nhân có thực hiện các quy định của Nhà nước nơi cư trú hay không… Đồng thời, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín để lựa chọn các cá nhân, tác phẩm được xét chọn các danh hiệu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” là danh hiệu vinh dự nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất, đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh đó, việc xét chọn “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” nhằm động viên, tôn vinh những tác phẩm, cụm tác phẩm về văn học nghệ thuật có giá trị cao về nghệ thuật và nội dung, tư tưởng, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của Nhân dân… Những danh hiệu này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, dân tộc, con người Thái Nguyên nói riêng và con người Việt Nam nói chung với các nước trên thế giới. Để công tác xét tặng đảm bảo chính xác, công bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng yêu cầu các thành viên Hội đồng xét tặng xem xét bình chọn các danh hiệu, giải thưởng trên các cơ sở tiêu chí, tiêu chuẩn được Nhà nước quy định; đảm bảo việc bình chọn công khai, minh bạch; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện, bổ sung thêm thông tin cho các hồ sơ theo đúng quy định, công khai danh sách những người đủ điều kiện xét tặng các danh hiệu, báo cáo tỉnh và trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng theo quy định.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn